Digital rapport

Corporate venture building
– Norges neste vekstvertikal?

Norge trenger 250 000 nye jobber i privat sektor innen 2030 for å opprettholde et bæredyktig velferdssamfunn.

En del av løsningen kan være corporate venture building – at etablerte selskaper også er med på å bygge nye, egne startups som skaper fremtidens arbeidsplasser.

Det finnes potensiale for corporate ventures i enhver etablert virksomhet.

Denne rapporten inneholder blant annet:

Gjennomgang av 10 norske corporate startups.

Intervjuer med folkene bak konsepter som AMOI, HeltHjem og Hyre

Tips, erfaringer og refleksjoner rundt det å bygge corporate ventures som flyr

Vi håper denne rapporten kan bidra til å gi flere norske bedrifter motivasjon til å bygge morgendagens løsninger på dagens ressurser.

«Corporate venture building fordrer et skifte i mentalitet. Morgendagens vinnere i feltet bygger flere, større kaker med delt risiko, bedre odds og større oppside - sammen med gründere.»

Vegard Dypås Hansen

Partner og strategisk rådgiver i Reodor Studios